Ekonomi Islam & GlobalPilihan EditorTwo Cents

SATU PANDANGAN: Kewangan Islam Unik, Galakkan Pengawasan Ketat, Spekulasi Berlebihan Elak Kerugian

Kewangan Islam adalah satu konsep yang berkembang pesat dalam dunia kewangan global.

Ia berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang faedah (riba), ketidakpastian (gharar), dan perjudian (maysir).

Dalam Kewangan Islam, transaksi perniagaan perlu mematuhi hukum syariah serta prinsip-prinsip keadilan dan tanggungjawab sosial.

Terdapat beberapa komponen penting dalam Kewangan Islam untuk perniagaan dan perindustrian, serta untuk peribadi.

Perbankan Islam menawarkan perkhidmatan seperti akaun simpanan Islam, pembiayaan, pinjaman, dan pelaburan yang mematuhi hukum syariah.

Dalam perbankan Islam, keuntungan diperoleh melalui perkongsian keuntungan dan risiko antara bank dan pelanggan.

Kewangan Islam menarik banyak perhatian disebabkan keunikannya. Pertama, ia menekankan aspek keadilan dan tanggungjawab sosial dalam perniagaan dan kewangan.

Ia juga menawarkan alternatif kepada mereka yang ingin membabitkan diri dalam aktiviti kewangan yang selaras dengan nilai agama mereka.

Selain itu, prinsip-prinsip Kewangan Islam memberikan perlindungan kepada pelabur daripada risiko yang tidak wajar dan amalan yang meragukan.

Kelebihan Kewangan Islam berbanding Kewangan Konvensional

Kewangan Islam mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan kewangan konvensional.

Dalam Kewangan Islam, transaksi perlu dilakukan berdasarkan aset sebenar dan kegiatan ekonomi yang wujud.

Ini menggalakkan pembangunan ekonomi yang mapan dan mengelakkan daripada mengambil kira unsur spekulasi semata-mata.

Kewangan Islam juga menekankan perkongsian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Selain itu, Kewangan Islam juga mempromosikan keadilan sosial dan penyebaran kekayaan dalam masyarakat.

Ia mewujudkan mekanisme pembiayaan yang lebih adil dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lestari.

Kewangan Islam juga menawarkan kestabilan dan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis kewangan.

Ini kerana prinsip-prinsip Kewangan Islam menggalakkan pengawasan yang ketat terhadap risiko, spekulasi yang berlebihan, dan aktiviti yang berisiko tinggi.

Prinsip-prinsip ini membantu mencegah pembentukan gelembung ekonomi dan kegagalan sistemik.

Satu lagi kelebihan penting Kewangan Islam adalah aspek moral dan etika yang diterapkan dalam aktiviti kewangan.

Prinsip-prinsip syariah yang diguna pakai dalam Kewangan Islam mendorong tanggungjawab sosial korporat, pelaburan yang beretika, dan pengekalan kestabilan sosial.

Ini memberi manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan, sambil mengelakkan amalan yang merosakkan masyarakat.

Bagaimanapun, perlu diingat pertumbuhan dan keuntungan dalam Kewangan Islam mungkin berbeza dengan kewangan konvensional.

Kewangan Islam menekankan keadilan dan keberkatan dalam memperoleh keuntungan, yang berbeza dengan fokus keuntungan maksimum dalam kewangan konvensional.

Oleh itu, dalam beberapa kes, keuntungan daripada Kewangan Islam mungkin tidak sebesar seperti yang diperoleh dalam kewangan konvensional.

Jatuh dalam Jerat Kewangan Islam bagi Masyarakat yang Kurang Berhati-hati

Meskipun Kewangan Islam menawarkan pelbagai kelebihan, terdapat juga beberapa risiko dan jerat yang perlu dielakkan oleh masyarakat yang ingin terbabit dalam Kewangan Islam.

Salah satu jeratnya adalah penyalahgunaan istilah dan produk Kewangan Islam oleh penjenayah untuk tujuan penipuan.

Penjenayah sering menggunakan imej Kewangan Islam yang baik untuk menarik mangsa dengan janji-janji pulangan yang tinggi.

Dalam pada itu, pendidikan dan kesedaran mencukupi juga penting bagi masyarakat agar mereka dapat memahami prinsip-prinsip dan risiko terbabit dalam Kewangan Islam.

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan Kewangan Islam dengan bijak dan menjaga diri daripada jerat dan penipuan.

Kewangan Islam bukan sahaja menawarkan pendekatan sesuai dengan nilai agama, tetapi juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lestari dan kestabilan sosial.

Oleh itu, dengan kesedaran dan perlindungan yang betul, masyarakat dapat memanfaatkan potensi Kewangan Islam untuk kebaikan bersama.

Kewangan Islam masih ada risiko pelaburan

Seperti dalam semua bentuk kewangan, Kewangan Islam juga memiliki risiko pelaburan, risiko pembiayaan, dan risiko pasaran yang perlu difahami dan dikelola dengan bijak.

Tanpa pemahaman yang mencukupi, seseorang mungkin terdedah kepada risiko yang tidak disedari dan boleh menimbulkan kerugian kewangan.

Antaranya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Kewangan Islam dan bagaimana ia berfungsi.

Memahami risiko ini dan membuat keputusan kewangan yang berlandaskan kefahaman yang mencukupi dapat membantu melindungi diri dari kerugian dan penyalahgunaan.

Terdapat beberapa kes di mana syarikat atau institusi yang mengaku sebagai entiti Kewangan Islam tidak mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan betul, dan ini boleh membawa kepada kerugian bagi individu terbabit.

Oleh itu, penting untuk mencari nasihat daripada pakar Kewangan Islam atau penasihat kewangan yang berpengetahuan dalam bidang ini sebelum membuat keputusan kewangan membabitkan prinsip syariah.

Mereka boleh membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Kewangan Islam, membantu mengenal pasti produk yang sah, dan memberikan panduan tentang langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk mengelakkan kerugian dan penyalahgunaan.

Pentingnya mempunyai kesedaran dan peka terhadap aspek Kewangan Islam

Kesimpulannya, walaupun Kewangan Islam menawarkan banyak kelebihan dan potensi yang baik, tetapi juga perlu diingat bahawa terdapat risiko dan jerat yang harus dihindari.

Dengan pemahaman mencukupi, nasihat profesional, dan kesedaran terhadap risiko, masyarakat dapat membabitkan diri dalam Kewangan Islam dengan lebih bijak dan berhati-hati.

Kewangan Islam adalah alat yang kuat untuk mencapai tujuan kewangan sambil mematuhi prinsip agama, tetapi penting untuk menjaga diri dari penipuan dan kerugian yang mungkin terjadi jika tidak berhati-hati. – Terbitan Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur Bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Kos Sara Hidup. – BH ONLINE

BacalahMalaysia Team

Berita portal paling trending di negara ini. Tanpa prejudis menjadikan suara rakyat didengari sewajarnya, ada kelainan, dekat di hati masyarakat dan pemerintah. Currently the country's most trending news portal. Prejudice free website that prioritizes and listens to the voice of the people with a difference, community and authority friendly

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close