Pilihan EditorTurun Naik

Perkukuh Dasar Awam Imbangi Keperluan Etnik, Wilayah

Oleh Dr G Periasamy

DASAR awam memainkan peranan penting dalam membentuk tadbir urus dan pembangunan sesebuah negara. Dalam kes Malaysia, sebuah negara berbilang etnik dan kaya dengan pelbagai budaya di Asia Tenggara, penggubalan dasar awam berkesan adalah penting untuk menangani pelbagai isu politik, sosioekonomi dan alam sekitar.

Isu terbabit membawa cabaran tersurat dan tersirat, memerlukan perhatian semua peringkat jentera kerajaan dan lapisan masyarakat bagi menghasilkan keputusan berkesan.

Fasa perubahan globalisasi drastik serta ledakan kemajuan teknologi semasa menuntut kita bersedia dan meramalkan perkara tidak diduga pada masa depan. Antara perkara pokok perlu diberi perhatian utama adalah mengurus kepelbagaian yang wujud.

Malaysia memiliki masyarakat berbilang budaya terdiri daripada Melayu, Cina, India dan pelbagai penduduk pribumi. Maka, dasar awam mesti menyeimbangkan antara keperluan dan aspirasi semua komuniti ini, menggalakkan usaha mengeratkan sosial dan perpaduan nasional.

Pemeliharaan dan perlindungan setiap keperluan masyarakat serta pada masa sama mengelakkan isu bersifat sensitif adalah penting untuk melindungi keharmonian negara.

Satu lagi aspek kritikal dasar awam di Malaysia ialah mencapai pembangunan ekonomi mampan dan menangani ketidaksamaan pendapatan.

Dasar menumpukan kepada pengagihan kekayaan saksama, pembasmian kemiskinan dan pewujudan peluang pekerjaan adalah penting untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara pelbagai segmen masyarakat berbeza strata lapisan kehidupan.

Dasar menggalakkan inovasi, keusahawanan dan pelaburan juga penting ditingkatkan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat global.

Melabur dalam pendidikan berkualiti tinggi dan pembangunan modal insan adalah penting untuk kemajuan jangka panjang Malaysia. Justeru, dasar awam harus mengutamakan akses kepada pendidikan, menangani jurang pendidikan antara wilayah dan komuniti berbeza, meningkatkan kualiti serta kurikulum untuk memenuhi tuntutan dunia berubah dengan pantas.

Kerajaan perlu menekankan pembelajaran sepanjang hayat, pembangunan kemahiran menerusi latihan vokasional dan teknikal (TVET) bagi memperkasakan individu dan menyumbang kepada produktiviti negara.

Aspek penting tetapi sering terabai adalah memelihara alam sekitar dan mengurus sumber asli secara mampan. Ia sebenarnya cabaran mendesak bagi Malaysia. Dasar awam yang berkesan diperlukan untuk menangani isu seperti penebangan hutan, pencemaran, perubahan iklim dan kehilangan biodiversiti.

Maka, menggalakkan rakyat mengamalkan kehidupan mampan, menjana tenaga boleh diperbaharui, melaksanakan langkah pemuliharaan dan meningkatkan tadbir urus alam sekitar penting untuk kesejahteraan jangka panjang manusia.

Selain itu, memastikan tadbir urus baik dan menggalakkan ketelusan adalah penting untuk pelaksanaan dasar awam berkesan. Malaysia mencapai kemajuan ketara dalam meningkatkan mekanisme tadbir urus, memerangi rasuah dan menggalakkan akauntabiliti.

Usaha berterusan untuk mengukuhkan institusi pentadbiran awam, memupuk ketelusan dan membabitkan rakyat dalam proses penggubalan dasar boleh meningkatkan kepercayaan orang ramai, pelabur asing dan mengoptimumkan keberkesanan dasar dilaksanakan.

Kesimpulannya, dasar awam dalam konteks negara adalah bidang kompleks dan dinamik serta memerlukan pertimbangan serta perimbangan teliti terhadap pelbagai keperluan dan aspirasi masyarakat.

Menangani kepelbagaian cabaran dengan berkesan dalam bentuk pembangunan ekonomi, pendidikan, alam sekitar dan tadbir urus adalah penting untuk pertumbuhan negara yang mampan dan inklusif.

Jika rakyat dan penjawat awam menghayati falsafah serta mengamalkan prinsip Malaysia MADANI cetusan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan GREAT diperkenalkan Ketua Setiausaha Negara (KSN), Tan Sri Mohd Zuki Ali, kita mampu menempa jalan ke arah masa depan makmur dan adil. – BH ONLINE

  • Penulis adalah Felo Penyelidik Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

BacalahMalaysia Team

Berita portal paling trending di negara ini. Tanpa prejudis menjadikan suara rakyat didengari sewajarnya, ada kelainan, dekat di hati masyarakat dan pemerintah. Currently the country's most trending news portal. Prejudice free website that prioritizes and listens to the voice of the people with a difference, community and authority friendly

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close